author

Based in Lviv, is a photographer and film director, a member of UPHA (Ukrainian Photography Alternative). He works in naïve genre.

Roman captures the spirit of time and kitch by combining media cliches with classic performance. The author investigates the privacy law, questioning its existence in today’s digital era.

Автор

Народився в Дрогобичі, Львівської області. Магістр промислового та цивільного будівництва. Член Української Фотографічної Альтернативи (UPHA). Живе та працює у Львові.

Фіксує дух часу та кітч. Поєднюючи медійні кліше з класичним виконанням досліджує правдивість жанру документалістики. Автор ставить під сумнів існування приватності громадян в цифрову епоху.

Хронологія