Споглядання режимного часу

Відеоінсталяція

Коли сонце знаходиться далеко за обрієм, єдиним світлом, яке доходить до нас від непрямого сонця, є синє. Двічі на день ми проводимо близько 40 хвилин у «blue hour»: час, виміряний кольором і колір, визначений часом. Однак затоплені світлом внутрішні простори усувають щоденний досвід барвистого, поступового переходу в ніч.

BLUE HOUR OBSERVATORY

Video installation

When the sun is well beyond the horizon, the only light that reaches us from the indirect sun is blue. Twice a day we spend about 40 minutes in the blue hour: a time measured in colour and a colour made by time. However, light-flooded interior spaces eliminate the daily experience of the colourful, gradual transition into the night.

Спостерігали за режимним часом 4 поети, 4 режисери та 4 музиканти. В різних локаціях проводили годину заходу сонця без ввімкнення світла і задокументували свій досвід через відповідне середовище. Замість того щоб вимірювати світло в Люксах чи Кельвінах, проєкт досліджує явище за допомогою тонових кольорів, мовлення і рухомих зображень. Кожен записував свій досвід індивідуально. Пізніше записи зіставили по всій довжині в нашарованому, колективному сприйнятті одного часу — блакитної години.

The Blue Hour Observatory ask four four poets, four filmmakers and four wind players in different locations to spend the blue hour in a room without turning on the light, and document their experience through their respective medium. Instead of measuring light colour in Lux and Kelvin, the project investigates the phenomena through tone colours, speech and moving images. Each person records their experience individually. Then, these recordings are juxtaposed in their entire length. This results in a layered, collective perception of the blue hour.

Команда

Зображення: Roman Bordun (Україна)
Yokna Hasegawa (Японія)
Laura Harrington (Великобританія)
Lara Sousa (Мозамбік)
Музика: Robin Hayward Туба (Німеччина)
Terri Hron, Блок-флейта (Канада)
Tati Lopez, Сіку (Болівія)
Teguh Permana, Сулінг (Індонезія)
Heru Shabaka-Ra, Труба (США)
Слова: Khensani de Klerk (Великобританія/ПАР)
Josephine Dickinson (Великобританія)
Kübra Gümüsay (Німеччина)
Raphael Joseph (Греція/Індія) 
Оригінальна концепція: Ludwig Berger та Lara Mehling (Швейцарія)
Куратори: @MADAM & -OUS

Crew

Images by Roman Bordun (Lviv, Ukraine)
Yokna Hasegawa (Tokyo, Japan)
Laura Harrington (Newcastle, UK) 
Lara Sousa (Maputo, Mozambique)
Music by Robin Hayward, Tuba (Berlin, Germany)
Terri Hron, Bass Recorder (Montreal, Canada)
Tati Lopez, Sicu (La Paz, Bolivia)
Suling (Badung, Indonesia) 
Heru Shabaka-Ra, Trumpet (Sacramento, USA)
Words by Khensani de Klerk (Cambridge, UK / South Africa)
Josephine Dickinson (Alston Moor, UK)
Kübra Gümüsay (Hamburg, Germany)
Raphael Joseph (Thessaloniki, Greece / India)
John Lacarbiere III (New Orleans, USA)
Original concept by Ludwig Berger та Lara Mehling (Швейцарія).
Curated by @MADAM & -OUS